Santa and Child Miniature Matchbox Scene by Gisbert Neuber

  • $26.50